Koop deze krant!

JAARGANG 24 | NR 265 | FEBRUARI 2020

IN DIT NUMMER ONDER ANDERE:

MET IN DEZE KRANT:

Warme dekzwabber
Het is aan de visserij te danken dat de warme trui tegenwoordig gemeengoed is. Visserlieden waren praktisch vergroeid met hun wollen bovengoed, dat dan ook een uur in de wind stonk. Het verhaal van de visserstrui is dat van een zwaar en armoedig leven. Stella Ruhe – ze schreef er drie boeken over – vertelt over de geschiedenis van deze truien, die vaak als dekzwabber eindigden.

Bokskampioen
Muhammet Uysal overwon overgewicht en leerproblemen, veroverde driemaal een nationale bokstitel en behaalde een universitaire graad in de orthopedagogiek. Nu heeft hij een eigen boksschool, waar veel jongeren met een rugzakje komen. “Ik ben niet macho. Na gewonnen wedstrijden bleef ik nooit rondhangen om de gevierde man te zijn. Ik bleef trouw aan mijn opvoeding: respect voor anderen, gewetensvol en bescheiden.”

Gay in het AZC
In Nederlandse asielzoekerscentra verblijven heel wat mensen die hun geboorteland zijn ontvlucht vanwege hun geaardheid. Ontdekking van hun homoseksualiteit leidde tot verstoting uit hun familie en bedreigingen. Twee van hen vertellen hun verhaal. “Als ik terugga, betekent dat mijn dood.”