Laatste editie

JAARGANG 23 | NR 253 | FEBRUARI 2019

MET IN DEZE KRANT:

Gekochte liefde
Prostituees worden in het nauw gedreven, vindt schrijfster Justine le Clercq. Ze moeten professionaliseren, maar geen bedrijf wil met ze in zee. Er wordt over hen gepraat, maar niet mét hen. Als bestuursvoorzitter van stichting (en raamboordeel) My Red Light schreef ze er een opiniestuk over.

Naastenliefde
Edo Paardekooper Overman werd door het College voor de Rechten van de Mens uitgeroepen tot Mensenrechtmens 2018. De Haarlemmer verdiende de eretitel met zijn inzet voor dak- en thuislozen. Als ervaringsdeskundige trekt hij overal zijn mond open. “Vragen stellen ze nauwelijks en het ontbreekt vaak aan lokale kennis. Dan ontstaat er dus geen gesprek.”

Elfburgemeesterstocht
Het kan gaan vriezen of dooien, maar Straatjournaal haalde de ijzers vast uit het vet voor een eigen Elfstedentocht langs Noord-Hollandse steden, dorpen en gemeenten. En overal klopten we even bij de burgemeester aan om te vragen naar goede voornemens, uitglijders, schaatshelden en eigen schaatservaringen.

STRAATJOURNAAL is een maandkrant die wordt verkocht door dak- en thuislozen in grote delen van Noord-Holland (de Bollenstreek, Haarlemmermeer, Kennemerland, West-Friesland, de Kop van Noord-Holland en Texel). U vindt onze verkopers bij supermarkten of warenhuizen.