Algemeen Nut Beogende Status (ANBI)

Stichting Straatjournaal heeft een ANBI-status. Dit betekent dat er sprake is van belastingvoordelen voor wie financiële schenkingen doet aan de stichting.

De ANBI-status bepaalt dat wij onderstaande informatie toegankelijk maken.

Naam van de instelling
Stichting Straatjournaal

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN)
8092.01.719

Adres
Nieuwe Groenmarkt 22
2011 TW Haarlem

Doelstelling
De stichting heeft als doel de verkoop van daklozenkrant “Straatjournaal” door dak- en thuislozen in de regio’s Kennemerland, Haarlemmermeer, Bollenstreek, West-Friesland, Kop van Noord-Holland en Texel. Dit ten einde de dak- en thuislozen de mogelijkheid te bieden om:
• structuur te bieden in hun leven;
• erkenning af te dwingen;
• te integreren in de maatschappij;
• zich sociaal-maatschappelijk te rehabiliteren;
• hun gevoel voor eigenwaarde te behouden;
• een bescheiden vorm van inkomsten te vergaren.

Beleidsplan
Een beknopt beleidsplan van Stichting Straatjournaal vindt u onder PublicatiesHierin is ook het beloningsbeleid opgenomen en een verslag van de activiteiten van de stichting.

Jaarrekening
De jaarrekening van 2019, 2020 en 2021 van Stichting Straatjournaal vindt u onder Publicaties.