Redactieadres:
Nieuwe Groenmarkt 22, 2011 TW Haarlem
023 551 25 00 | redactie@straatjournaal.com

Sinds: 1 november 1996
Verschijningsfrequentie: 12 x per jaar
Oplage: 12.000 expl.
Prijs: € 3,00 waarvan € 1,35 voor de verkoper
Formaat: 24 pagina’s tabloid full color
Formule: regiogericht, breed publieksmaandblad met een sterk accent op daklozen

Uitgever: Stichting Straatjournaal
Voorzitter: Anne-Ruth Leenman

Projectcoördinator: Anthonie Vermeer
Hoofdredacteur: Gwendelyn Luijk
Vormgeving: Anja Pinckaers
Distributie: Willem Harting

Drukker: Rodi Media, Diemen

Kvk: 34134642

Doneren? Graag!
NL86 ABNA 057 072 1695

Straatjournaal is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellling (ANBI)