Koop deze krant!

JAARGANG 23 | NR 259 | AUGUSTUS 2019

IN DIT NUMMER ONDER ANDERE:

Groene buren
Met hark, heggenschaar en bloembollen wordt in sociale tuinen de kloof tussen mensen met heel verschillende achtergronden gedicht. Wie samen in de grond wroedt, komt dichter tot elkaar, en misschien ook tot zichzelf. Dat blijkt ook uit onderzoek van het Verwey Jonker Instituut, dat in het rapport Groen Verbindt nagaat in hoeverre dit soort projecten zin heeft. Straatjournaal nam een kijkje bij tuinen in Haarlem en Heerhugowaard.

Van de straat
Jeroen had vroeger vaak ruzie. Met autoriteiten, met wildvreemden, niet in het minst met zichzelf. Hij kreeg dan ook niet het beste voorbeeld: thuis was slaan heel gewoon en in de internaten waar hij zijn jeugd doorbracht kreeg hij louter foute vrienden. Nu er weer een stijgende lijn in zijn leven zit, probeert hij de lessen van spiritueel leiders in de praktijk te brengen. Het ego loslaten. Leven in het nu. Want zijn verleden zou hij liever vergeten.

Yvonne Keuls
De schrijfster van boeken als Mevrouw mijn moeder en Jap Rap en z’n maat was twintig toen ze begon met lesgeven op een school in de Haagse Schilderswijk. Ze kreeg er te maken met leerlingen die met taaie problemen als verwaarlozing kampten. Hun verhalen inspireerden haar niet alleen in haar latere carrière als schrijfster, maar brachten haar er ook toe het Jongeren Opvang Sentrum voor probleemjongeren op te zetten. “Er zijn altijd mensen die buiten de boot vallen.”