In een nieuw onderzoek naar gemeentelijke schuldhulpverlening concludeert de Nationale ombudsman dat gemeenten mensen met problematische schulden niet altijd een laagdrempelige schuldhulpverlening bieden. Er is volgens de ombudsman dan ook op verschillende punten verbetering mogelijk. 

Volgens de wet moeten gemeenten mensen met problematische schulden een brede toegang tot de schuldhulpverlening bieden. Toch krijgt de Nationale ombudsman regelmatig klachten en signalen van mensen die om uiteenlopende redenen niet verder komen in het toelatingsproces of niet worden toegelaten tot de schuldhulpverlening, waardoor hun schulden zich blijven opstapelen.

De Nationale ombudsman deed hiernaar onderzoek onder tien gemeenten en een gemeenschappelijke regeling. Op basis daarvan formuleerde hij uitgangspunten waarmee gemeenten de toegang tot de schuldhulpverlening kunnen verbeteren om zo de effectiviteit te vergroten.’Van Zutphen: ‘Met schuldhulpverlening kunnen gemeenten mensen uit problematische situaties helpen. Het is daarom van doorslaggevend belang dat de deur van schuldhulpverlening wijd open staat.’

De komende maanden toetst de Nationale ombudsman in hoeverre alle bij hem aangesloten gemeenten volgens deze uitgangspunten werken.

Download hier het onderzoeksrapport.
Download hier de samenvatting

Bron: Nationale Ombudsman